Välkommen till Kita Logopedstudio AB!

 

Vi tar emot patienter från hela Sverige för utredning och behandling av tal-, språk- och röststörningar på våra två mottagningar i Sigtuna och Märsta.

På uppdrag av Stockholms Läns Landsting jobbar våra kunniga logopeder med

  • Utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • Tal- och språkstörningar hos barn och vuxna
  • Flerspråkiga barn med tal- och språksvårigheter
  • Selektiv mutism
  • Stamning hos barn och vuxna
  • Röststörningar hos barn och vuxna
  • Tal-, språk- och röstproblem till följd av neurologiska skador eller sjukdomar

På Kita Logopedstudio finns logoped som talar polska. Vi genomför i övrigt utredning och behandling på alla språk med hjälp av tolk.

Utanför vårdavtalet gör vi utredningar av dyskalkyli/räknesvårigheter. Kostnad för dyskalkyliutredning ersätts inte av landstinget.

 

Remiss

För att komma till oss krävs remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller logoped.

 

Hur mycket kostar det?

Kita Logopedstudio har avtal med Stockholms Läns Landsting och tar emot personer i alla åldrar. Barn är avgiftsbefriade och vuxna i åldern 18-84 år betalar patientavgift upp till högkostnadsskydd.

Föreläsningar och workshops

 

Vi erbjuder även föreläsningar och workshops kring alla områden som rör våra patientgrupper (se under "Patientgrupper"). Exempelvis kan vi föreläsa om läs- och skrivsvårigheter eller bedömning och behandling vid tal- och språkstörningar och anordna workshops om appar att använda som stöd vid läs- och skrivsvårigheter eller i behandling av språksvårigheter. Alla föreläsningar anpassas efter era behov och kan hållas för exempelvis lärare, föräldrar eller förskolepersonal antingen på plats hos er eller på någon av våra mottagningar.

För mer information och prisuppgift, ring oss på 08-591 166 18 eller maila oss på logopeden@kita.se.